SUBSIDIE Energie besparing eigen huis

Beschrijving

De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) stimuleert het treffen van energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen.

Voor woningeigenaren en VVe:

We helpen u hier mee.

Prijs: op aanvraag.